Schoonmaakdag najaar 2023

Op zaterdag 7 oktober 2023 staat de Jaarlijkse Najaars-schoonmaakdag gepland. Op deze dag gaan we er met zijn allen voor zorgen dat onze accommodatie er zowel van binnen als van buiten weer tiptop uit ziet. Deze keer hebben we aardig wat buitenklussen op de planning staan. Vele handen maken dat we er snel doorheen kunnen dus we verwachten dat alle leden deze dag hun steentje bijdragen. Een intekenlijst voor de taakverdeling komt in de hal te liggen. Afmelden voor die dag kan bij het secretariaat.